Srpen 2020

STRÁŽNÍ ANDĚLÉ

Říka se, že již od narození má každý z nás svého anděla strážného. Zda je jejich existence skutečná či to jsou jen pověry a mýty, nelze přesně pojmenovat a dokázat. Každý z nás věří v “něco”. Někdo v Boha, ve Vesmír, v materiálno a nebo právě v andílky.
Andělé strážní nás opatrují, chrání před zlem, dávají nám různá znamení, snaží se nás vést správným směrem a posílají nám lásku.
Andělé vnímají naše přání , které jim vysíláme a snaží se nám přání plnit nebo nám pomáhají vytvářet takové situace, které ke splnění přání vedou. Nejdůležitější je však si umět správně přát, aby naše přání byla reálná a měli bychom si přát s pokorou a úctou k andělům.