Červenec 2020

SÍLA SLOV


Každé slovo, věta, myšlenka, pocit a emoce představují mocný zdroj síly, která v duchovním světě přijímá viditelnou hmotnou formu. Vyřčené slovo je vždy výrazem našich emocí a myšlenek.
Nahlas pronesené slovo má své vibrace a ve spojení se správným tónem hlasu , můžeme ovlivnit plnění a zhmotňování našich přání . Můžete se takto spojit s vyššími nadpřirozenými silami. Díky správně vyřčeným slovům a přáním je možné nechat vyšší energii volně proudit.
Sílu slov můžeme využívat při magických rituálech, kdy procítěně vyslovujeme naše touhy a říkáme různé modlitby na splnění přání .Dle vhodně zvolených slov se mohou zhomtňovat naše přání.
Je známo, že hlasem a správně zvolenými slovy se člověk může vezpívat do duše a lidských srdcí.
Přes sílu slov zkouší lidi manipulátoři využívat ostatní jedince. Nevěřte jen lstivým měkkým slovům falešných manipulátorů k tomu , aby Vás mohli využívat a ovládnout . Nenaslouchejte jen ušima, ale důvěřujte hlavně svému srdci a své intuici . Jak se říká: “ ZA KAŽDÉHO MLUVÍ ČINY , NÉ JEN POUHÁ SLOVA”