Blog

Rituál při rozchodu

Existuje celá řada rituálů na zrušení prokletí, štěstí, připnos peněz a nejvíce rituálů je spojených s láskou. Budete se divit, ale speciální rituál se může provádět i při rozchodu či rozvodu.
Přestozě každý rozchod bolí, někdy více někdy méně, u někoho dramaticky ale u někoho dokonce i dohodou . Rozchod né vždy není prohra, naopak pokud vztah nefunguje s prodlužuje se nám jen zdlouhavé trápení, pak je rozchod dokonce výhra.
Dokážeme-li se rozejít důstojně a v klidu, můžeme i při rozchodu udělat rituál, který uzavře jednu naši životní kapitolu a připraví na nás na další kapitolu, na další šťastnější a perspektivnější vztah.
Rituál rozchodu probíhá stejně jako většina ceremoniálů v magickém kruhu. Manželé vstoupi doprostřed kruhu , budou k sobě připoutáni lanem či provázkem. Symbolicky stačí když mají l sobě svázané ruce, uprostřed kruhu se otoči proti sobě s budou říkat věty zhruba v tomto smyslu: “ Rozetínáme a rozvazujeme veškerá pouta s vazby, které nás spojují. Přišli jsme sem se záměrem se rozejít ze svobodné vůle a dle našeho rozumnelho uvážení . Oddělujeme se od sebe s čistým úmyslem, pokorou s úctou jeden k druhému. Neboť náš vztah již uhynul, prohlašujeme, že se tímto osvobozujeme se a naše cesty se rozcházejí. Jdeme si každý svou cestou aniž bychom si škodili a ublizovali. Jsme nyní rozděleni a odstupujeme od sebe. Naše těla, srdce i duše jsou očištěna s připravena jít každý jiným směrem. “ Pár vystoupí z kruhu , rozloučí se a jejich nový život muže začít .