Březen 2023

PŘÍCHOD JARA

Příchod jara se podle všech kalendářů a astrologů připadá na 20tého března. V tento den nastává jarní rovnodenost a oficiálně začíná nejpestřejší roční období jaro. Vše a všichni se probouzíme a ožíváme po chmurné zimě. Ovšem né všude ve světě se příchod jara datuje od 20tého března. Dle čínského lunárního kalendáře nastává již dokonce 4. února. V tento den by citliví jedinci a zvířátka pociťovat první jarní energii nazývanou QI /čchi /. Ze zimního spánku se probouzí příroda, zvířata i my lidé. Všichni se připravujeme na velkou změnu a vítáme jaro novou energií. Vše v přírodě raší, roste, bují a rozkvétá. Stejně jako rostliny plodí barevné pestré květy, zvířata plodí mláďata. Jaro je symbolem radostných nových začátků a očištujeme vše co nefunguje a co nás tíží. I dle slovanské mytologie se datum 20.března nepovažuje za počátek jara. Začátkem se považuje až den kdy přijde první jarní bouřka. Dle pověstí bůh a vládce hromu Perun je uchácen nádhernou Vesnou a obejme ji. V tento moment kdy má Perun Vesnu v náručí přijde první jarní bouřka, vznikne mezi nimi mohutná přitažlivost a jiskření, proto tedy přijde velká první bouře s hromy a blesky. Zažene se zlo, vzduch se očistí a přichází nová čistá energie, přichází jaro.