Říjen 2022

PLŇTE SI SVÉ SNY

Jděte si za tím po čem sníte a po čem již dlouho sníte ať se děje cokoliv. Raději se o svých snech příliš nezmiňujte, nikdy nevíte kdo se Vám za zády směje a nepřeje Vám nic dobrého. Závist a nepřejícnost je bohužel všude kolem nás a my protože tací nejsme, nenapadne nás kdo je vlastně nepřející nepřítel a proto se naivně sveřujeme o našich plánech ať už jsou jakékoliv. Ovšem pozor zlá negativní může být tak silná , že nám to může splnění našich snů zkomplikovat nebo dokonce zmařit.
Držte se svých snů a jděte si za nimi hlava nehlava. Věřte hlavně jen sami sobě a považujete plnění Vašich snů za osobní rozvoj a velkou motivaci. Spoléhejte na sebe a jen ty nejbližší skutečné přátele. Řikejte si, že Vám pomáhají i duchovní bytosti či archandělé a dokonce i Vesmír. Splnění Vašich snů si zasloužíte, nečekejte na svolení někoho dalšího, za své činy a plnění svých snu i zodpovídat jen Vy sám. Věřte tomu co cítíte a plňte si své sny,protože Vaše štěstí přinese pozitivní energii lidem kolem Vás a pomůže uzdravovat i svět.