Říjen 2020

KOUZLO NA VYLÉČENÍ ZLOMENÉHO SRDCE

Když už nevíme kudy kam a nemůžeme se smířit s rozchodem s naší láskou, chytáme se i stébla jak se říká. Doporučuji Vám proto toto kouzlo, které uleví Vašemu srdci i podvědomí. V období kdy ubývá měsíc , což je doba po úplňku 14 dní, vezměte zrcátko a ponořte ho do misky naplněné vodou. Zapalte čtyři stříbrné svíčky, umístěte je okolo misky a divejte se do zrcátka na svůj vlastní obraz dokud budou hořet svíčky nebo dokud Vám to bude příjemné. Mohou stačit i například čajové svíčky, ale hlavně stříbrné. Ovšem počítejte s tím, že čajové svíčky hoří až čtyři hodiny. Doporučuji tedy udělat kouzlo a svíčky pak nechat  dohořet už bez Vaši přítomností, svíčky hlavně nesmíte sfouknout, na to pozor. Zatímco na sebe budete hledět, pronášejte toto :”SEJMI ZE MĚ SMUTEK A BOLEST,AŤ USTOUPÍ JAKO TMA PŘED SVĚTLEM DNE.”Představujete si , jak se Vaše staré já , které vidíte v zrcátku, rozpouští ve vodě. Představujete si jak se ve vodě rozpouští i Vaše bolest i smutek. Když do vody budou kapat i Vaše slzy , bude to tak úplně nejlepší , tak to bude v pořádku. Všechno co Vás tíží a trápí musí ven , musí pryč . Všechno hluboce procittle z hloubi nitra.Když svíčky dohoří , vylijte vodu do potoka nebo řeky . Když nemáte blízko sebe řeku či potok. Vylite vodu do odpadu. Prostě voda musí odtéct od to Vás pryč. Zrcátka zapalte do bílé látky a shovejté někam do šuplíku do tmy a tam ho nechte.