Blog

Jak poznat přítomnost andělů

Nemusíte mít speciální duchovní spiritulistickou práci a přípravu abychom jejich protomnost dokázali vzbimat.
Především se jich nemusíme vůbec bát. mají vždy pozitivní úlohu jak nám pomoci. Andělé pomáhají pozitvně lelvmit náše nedostatky . Nejvíce rozlišujeme andělé lasky, pak andělé léčení a uzdravovani a spoustu jiných andělů. Andělé jsou nebezcí pomocníci a každý z nich má svou úlohu. 
Chcete-li začít s anděly komunikovat nebo navazovat spojení ,nepotřebujete konkrétní přesně určená pravidla a způsoby jejich přivolávalaní.
Potrebujeme a chceme si k sobě našeho anděla přivolat, nebojte se , oni to vědí a pomohou samy od sebe cestu k Vám nalézt, stačí v ně hlavně věřit , navodit klidnou harmonickou náladu a začnete si andílky přivolávat a požádat je i pomoc. Ideální je vytvořit si jakýsi oltář s našimi AMULETY, zapálit svíčku a očekávat navázání na příchod andělů.