Srpen 2020

CO JE KARMA?

Částo slyšíte rčení jako např.: “KARMA je zdarma” nebo “KARMA Tě dostihne!” Nejznámnější citát ohledně karmy je asi tento: “Co zaseješ,to sklidíš atd “. Co to tedy KARMA je? Je to úplně jednoduché KARMA JE OSUD. Prostě KARMA je odrazem našeho našeho jednání. Tím jak se chováme tím si karmu neboli osud ovlivňujeme a utváříme. Co ze sebe vydáváme, to se nám vrátí. Vychází-li z nás zlo, vrací se nám zlo a většinou v mnohonásobné výši. Náš život a naše chování je jakási ozvěna, zrcadlo. Proto se chovejme tak, jak chceme aby se nám dařilo. Mysleme na pozitivní věci, více dávejme, méně očekávejme. Vyslovujme milá, laskavá a láskyplná slova. Dělejme dobré skutky. Vždy se každému vše vrátí.