• Blog

    MAGIE UZLÚ – VYLÉČENÍ VZTAHU

    Tento rituál se praktikuje pokud jste nešťastní, Váš vztah nefunguje, stagnuje, přestáváte si spolu rozumět, vzdalujtete se od sebe fyzicky i duševně, prostě máte-li ve vztahu jakékoliv problémy a chcete Váš vztah uzdravit. Předpokládáme tedy, že partnera či partnerku máte a…

  • Blog

    KOUZLO MOŘE

    Cestujete-li k moři , využijte sílu moře nejlépe při východu či západu slunce, kdy je moře nejvíce nabité sluncem ke kouzelnému přirozenému čarování. V moři nasbírejte kamínky a mušle. Na kamínky pak nakreslete /můžete fixou nebo i lakem na nehty/runové…